CURATELE

Financiën en zorg in één hand

ONLINE KASBOEK

100% Transparantie

CONTACT

Vragen over of aan AH Bewind?

Beschermingsbewind

Bent u niet in (meer) staat om zelf uw financiën te beheren? Of heeft u problematische schulden waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet? Dan is beschermingsbewind voor u de oplossing om te voorkomen dat u (verder) in de financiële problemen raakt.

Wat dat precies inhoudt? Bekijk onderstaand filmpje van Rechtspraak.nl


 

De kantonrechter wordt verzocht het bewind uit te spreken over uw vermogen (positief of negatief). Wij zorgen ervoor dat uw budget weer stabiel wordt en blijft en eventuele schulden worden behandeld. Dat is dan ook het belangrijkste doel: stabiliseren van de financiën.

Wij stellen samen met u een budgetplan op, verrichten alle betalingen voor u, vragen bijzondere bijstand voor u aan als u daar recht op heeft, zijn het eerste aanspreekpunt voor debiteuren, crediteuren en schuldeisers, verwerken uw financiële post, zorgen ervoor dat de toeslagen van de Belastingdienst correct zijn, doen de jaarlijkse belastingaangifte, leggen jaarlijks rekening en verantwoording af aan de kantenrechter maar dagelijks aan u via het online kasboek.

Wij nemen als bewindvoerder alle beslissingen over uw vermogen, bepaalde goederen en eventuele schulden. U mag nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten (handelsbekwaam).

Problematische schulden

Er is sprake van problematische schulden als deze niet binnen 36 maanden kunnen worden afgelost. Een schuldenbewind krijgt een vermelding in het in het

Centraal curatele- en bewindsregister.

Bescherming

Een bewindvoerder beschermt de onderbewindgestelde tegen zichzelf of tegen anderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een – al dan niet – vermogende oudere alleenstaande die de interesse zou kunnen wekken van personen die misbruik willen maken van de situatie. Of een deurwaarder die een te hoog bedrag aan loonbeslag legt waardoor er elders weer nieuwe schulden ontstaan. Of denk aan onmin in de familie over het vermogen van de nog in leven zijnde ouder(s). Of aan mensen die moeite hebben met geld om te gaan en de verkeerde beslissingen nemen op de verkeerde momenten.

De rechtspraak hanteert 2 vormen van bewind: de geestelijke of lichamelijke toestand van de rechthebbende of verkwisting/problematische schulden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Aanmelding:
Cliënt of een zorgverlener of een betrokken familielid benadert ons, de situatie wordt besproken. Bij een wederzijds positieve indruk wordt naar het  aanmeldformulier verwezen.

Aanmeldingsformulier:

Op deze website is bij downloads een aanmeldingsformulier te vinden. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier wordt een intakegesprek gepland.

Intakegesprek
Er wordt een afspraak gemaakt voor intakegesprek om persoonlijk kennis te maken en de inhoud van bewindvoering en onze werkwijze met de cliënt nogmaals door te spreken. Bij een wederzijdse “klik” volgt de formele stap.

Verzoekschrift
Gezamenlijk worden de formulieren ingevuld. Deze worden door ons naar de kantonrechter gestuurd.

Zitting
Enkele weken na de verzending van het verzoekschrift volgt een uitnodiging voor de zitting waarbij cliënt en ook de bewindvoerder aanwezig zijn.

Start bewind
Nadat het beschermingsbewind door de kantonrechter is uitgesproken wordt de beschikking gelijktijdig  naar cliënt en bewindvoerder gestuurd en pas dan starten wij onze werkzaamheden. Na een inventarisatieperiode en het opstellen van de beginbalans en de conceptbegroting maken we wederom een afspraak om deze overzichten met de cliënt te bespreken en duidelijke afspraken met elkaar te maken.

Tarieven bewindvoering 2017

De tarieven voor de kosten van bewind zijn vastgelegd in de wet. De meest voorkomende tarieven (incl. btw):

Intakekosten € 628,47
Vergoeding per maand € 111,29
Vergoeding per maand schuldenbewind € 144.02
Eind Rekening en Verantwoording € 235,71

Bij onvoldoende inkomen worden de kosten voor bewindvoering vergoed vanuit de bijzondere bijstand van uw gemeente. AH Bewind vraagt dat dan voor u aan.

Garanties

AH Bewind is verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. AH Bewind voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van de rechtbank. Daarnaast is AH Bewind al jaren lid van de Branchevereniging PBI, de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.


Laatste nieuws


Stel uw vraag


[contact-form-7 404 "Not Found"]